Top

Aanmelden

  

zakkaartje_cheval

 
 

VEELGESTELDE VRAGEN

 

AANMELDING EN DAARNA

 
1. Wat is nodig om een patiënt aan te melden?
2. Waar is het aanmeldingsformulier te vinden?
3. Moet een patiënt voor aanmelding zijn voorgelicht over de studie?
4. Moet een patiënt voor aanmelding de informed consent tekenen?
5. Wat gebeurt er na aanmelding met de patiënt?
6. Worden patiënten voor beoordeling in het ziekenhuis gezien?
 

IN- EN EXCLUSIECRITERIA

 
7. Welke patiënt is geschikt voor deelname aan de CHEVAL-studie?
8. Wat zijn lichte visuele hallucinaties?
9. Hoeveel lichte visuele hallucinaties zijn nodig voor aanmelding?
10. Kan een patiënt met visuele hallucinaties die niet hinderlijk zijn ook meedoen?
11. Moeten patiënten voor verwijzing op alle mogelijke in- en exclusiecriteria worden gecontroleerd?
12. Kunnen patiënten met een (stil) delier ook meedoen aan het onderzoek?
 

BEHANDELING

 
13. Wat is de behandeling tijdens de CHEVAL-studie?
14. Hoe ontvangt de patiënt zijn studiemedicatie?
15. Wat gebeurt er in geval van bijwerkingen?

 

STAAT UW VRAAG ER NIET BIJ? STEL DE VRAAG VIA INFO@CHEVALSTUDIE.NL

 

AANMELDING EN DAARNA

 

1. Wat is nodig om een patiënt aan te melden?

De aanmelding verloopt in 3 stappen: u vraagt patiënt toestemming om de contactgegevens aan het onderzoeksteam door te sturen, noteert dit in het patiëntendossier en faxt vervolgens het ingevulde aanmeldingsformulier.
butt-up

2. Waar is het aanmeldingsformulier te vinden?

Het aanmeldingsformulier is als download beschikbaar op de website: klik HIER.
butt-up

3. Moet een patiënt voor aanmelding zijn voorgelicht over de studie?

Voorlichting geven tijdens uw consult is niet noodzakelijk. Wanneer u patiënt vertelt over het bestaan van de studie en vraagt of zij hierover benaderd mogen worden, dan is dit voldoende. Onze onderzoeksassistenten nemen de tijd om vragen over het onderzoek te beantwoorden.
butt-up

4. Moet een patiënt voor aanmelding de informed consent tekenen?

Nee, de patiënt tekent bij u geen enkel formulier. Er moet alleen toestemming worden gegeven dat de contactgegevens aan het onderzoeksteam gestuurd worden. Dit wordt genoteerd in het patiëntendossier.
butt-up

5. Wat gebeurt er na aanmelding met de patiënt?

CHEVAL probeert binnen 2 weken na aanmelding contact met de patiënt op te nemen om voorlichting te geven over het onderzoek. Na de eerste afspraak met onze meetassistent wordt beoordeeld of patiënt kan deelnemen of niet. Bij randomisatie voor het onderzoek ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deelname van de patiënt. Wanneer er alsnog van de deelname wordt afgezien of patiënt afvalt op basis van een exclusiecriterium dan wordt dit per e-mail teruggekoppeld.
butt-up

6. Worden patiënten voor beoordeling in het ziekenhuis gezien?

De deelnemers aan CHEVAL worden in principe zoveel mogelijk thuis bezocht voor de halfjaarlijkse metingen. Daarnaast kunnen zij op verzoek ook gezien worden in één van de hoofdcentra (VUmc/AMC, Radboudumc, Atrium MC Heerlen of UMC Groningen).
butt-up

 

IN- EN EXCLUSIECRITERIA

 

7. Welke patiënt is geschikt voor deelname aan de CHEVAL-studie?

Alle patiënten met lichte visuele hallucinaties, mits zij geen delier, dementie of psychose hebben (inzicht dient behouden te zijn). Zie voor meer informatie ook de inclusie- en exclusiecriteria op het zakkaartje of HIER.
butt-up

8. Wat zijn lichte visuele hallucinaties?

Met lichte visuele hallucinaties worden de volgende, voor Parkinson kenmerkende psychotische verschijnselen bedoeld: passage hallucinaties (beweging in ooghoeken), aanwezigheidshallucinaties (gevoel niet alleen te zijn) en illusies (misinterpretatie of bewegend levenloos voorwerp).
butt-up

9. Hoeveel lichte visuele hallucinaties zijn nodig voor aanmelding?

Het criterium hiervoor is ‘visuele hallucinaties in tenminste de afgelopen 4 weken’, hierin ligt het besloten dat het om een meervoudige hallucinatie gaat, die in de afgelopen maand vaker dan 1x is voorgekomen, en bovendien langer dan 4 weken geleden voor het eerst werd ervaren.
butt-up

10. Kan een patiënt met visuele hallucinaties die niet hinderlijk zijn ook meedoen?

De patiënt met visuele hallucinaties voordat deze hinder geven in de vorm van angst of interferentie met het dagelijks functioneren vormen juist de belangrijkste doelgroep voor de studie. Zolang er behoud is van inzicht, waarbij patiënt het onderscheid weet tussen hallucinatie en werkelijkheid, kan hij deelnemen.
butt-up

11. Moeten patiënten voor verwijzing op alle mogelijke in- en exclusiecriteria worden gecontroleerd?

Nee, het onderzoeksteam is verantwoordelijk dat patiënten conform alle criteria wordt geïncludeerd voor de studie. De vragen op het aanmeldingsformulier helpen om te bepalen of uw patiënt voor aanmelding in aanmerking komt. U gebruikt daarbij uw eigen indruk van de patiënt, CHEVAL meet de visus en neemt de MMSE af. De enige uitzondering hierop is de verdenking op het delier. CHEVAL heeft niet de mogelijkheid dit aan te tonen of uit te sluiten, dus bij klinische verdenking dient dit voor eventuele verwijzing te gebeuren.
butt-up

12. Kunnen patiënten met een (stil) delier ook meedoen aan het onderzoek?

Nee, patiënten met een klinische verdenking op een delier moeten aanvullend onderzoek krijgen via de behandelaar naar een onderliggende oorzaak.
butt-up

 

BEHANDELING

 

13. Wat is de behandeling tijdens de CHEVAL-studie?

Patiënten loten voor behandeling met rivastigmine capsules of placebo. De dosering is afhankelijk van hoeveel een patiënt verdraagt tussen de 3,0 en 6,0 mg tweemaal daags. De duur van de behandeling is 24 maanden, of tot het moment dat behandeling met clozapine volgens de behandelaar geïndiceerd is.
butt-up

14. Hoe ontvangt de patiënt zijn studiemedicatie?

De studiemedicatie wordt voorgeschreven door één van de hoofdonderzoekers en uitgeleverd door een centrale apotheek die de medicijnen per post bij de patiënt bezorgd.
butt-up

15. Wat gebeurt er in geval van bijwerkingen?

In de eerste 3 maanden van de studie zullen patiënten telefonisch worden vervolgd om eventuele bijwerkingen tijdig op te sporen en de dagelijkse dosering zo nodig aan te passen. Zij worden geadviseerd om bij klachten in deze fase zoveel mogelijk contact met de onderzoekers te leggen en niet met de eigen behandelaar.
butt-up