Top
CHEVALstudie

Vandaag zijn we begonnen met het brengen van bezoeken aan verschillende centra die hebben aangegeven patiënten te willen includeren voor CHEVAL. De regio “WEST” is als eerste aan de beurt. Mocht u geïnteresseerd zijn dan verzorgt het onderzoeksteam ook bij u graag een presentatie om o.a. de achtergrond van de studie toe te lichten en uitleg te geven over de werkwijze rond inclusie.