Top
CHEVALstudie

CHEVAL-studie is trots op alweer de 60ste deelnemer!

Nog steeds hebben we te weinig gegevens om goed advies te geven aan patiënten met de ziekte van Parkinson en lichte visuele hallucinaties. Neuroloog A wacht af, terwijl neuroloog B behandeling met rivastigmine adviseert.

CHEVAL zoekt uit waar patiënten het meeste mee geholpen zijn, maar kan daarbij niet zonder medewerking van patiënten, die visuele hallucinaties ervaren.

Neem contact met ons voor meer informatie.