Top
CHEVALstudie

Sinds kort heeft CHEVAL ook een pagina op Facebook, met extra uitleg over de betekenis van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson en informatie over het onderzoek.
Kijk hiervoor op: https://www.facebook.com/chevalvumc/