Top
CHEVALstudie

Op de voorpagina van de website is een nieuw stroomschema gepubliceerd. Een hulpmiddel bij de behandeling van visuele hallucinaties bij de ziekte van Parkinson, maar vooral het herkennen van geschikte kandidaten voor de CHEVAL-studie.