Top
CHEVALstudie

De regels voor aanmelden door neurologen zijn vernieuwd en teruggebracht naar 5 essentiële vragen:

1) zijn er lichte visuele hallucinaties?
2) zijn hallucinaties ≥1x ervaren, is de frequentie nu ≥1x per maand?
3) zonder aanwijzingen voor een delier of dementie?
4) zonder een mogelijk medicamenteuze oorzaak?
5) met behoud van inzicht?

5X JA betekent geschikt voor de CHEVAL-studie. De behandelend neuroloog meld aan, het CHEVAL-team draagt zorg voor de rest: nemen contact op, zorgen voor voorlichting en eventueel informed consent, studiemetingen en verzending van medicatie.

Zie ook het nieuwe zakkaartje op de website dat inmiddels is verstuurd aan diverse deelnemende ziekenhuizen.