Top
CHEVALstudie

Heden zijn alle belangrijke documenten op de site bijgewerkt:

- onder ‘aanmelden’ is het nieuwste zakkaartje aangehangen

- onder ‘patienteninfo’ is de laatste versie van de informatiebrief te vinden

- onder ‘protocol’ staat de meest recente versie van het studieprotocol