Top
CHEVALstudie

De eerste deelnemer van de CHEVAL-studie is bereid gevonden. De baselinemeting is verricht en binnenkort ontvangt de deelnemer de studiemedicatie.