Top
CHEVALstudie

De start van de CHEVAL-studie is op 1 oktober a.s. Vanaf dat moment kunnen aanmeldingen worden gedaan en voorlichtingsgesprekken met patiënten worden gepland ter voorbereiding op definitieve deelname.