Top
CHEVALstudie

Voor CHEVAL is een overeenkomst gesloten met ApotheekZorg. Dit is een landelijk werkende apotheek, gevestigd in Limburg. ApotheekZorg zal in nauwe samenwerking met Basic Pharma de productie en distributie van de studiemedicatie voor CHEVAL verzorgen.