Top
CHEVALstudie

Dr. Foncke heeft tijdens een bijeenkomst voor neurologen uit het hele land met betrokkenheid bij Parkinsononderzoek, een presentatie gegeven over CHEVAL. De reacties waren erg positief!